Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2

Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2

Thời gian: 2/2013-5/2014

Giá trị hợp đồng: 0.75 tỷ đồng

Địa chỉ: khu du lịch Tuần Châu 2, Hạ Long, Quảng Ninh

v5118

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *