Liên hệ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO MAI

Địa chỉ: Tổ 1, Tân Thành, Tân Quang, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Nhà máy: Khu Công nghiệp Sông Công, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 845 072  / Fax: 02803 645007 / DĐ: 0985 8666 92 / 0989 55 3139
Email: saomaitn@gmail.com  /  Website: www.saomaitn aller.com

nhamay