Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm

Cung cấp gạch không nung Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm
Thời gian: 4/2014-1/2016
Giá trị hợp đồng: 10.2 tỷ đồng
Địa chỉ: Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, Thanh Xuân, Hà Nội

v5115

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *