Tin tức

Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội

Posted by on Mar 18, 2016 in Công nghiệp, Dự án, Nổi bật | 0 comments

Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội

Cung cấp gạch không nung Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội Thời gian: 6/2013-06/2016 Giá trị hợp đồng: 13.8 tỷ đồng Địa chỉ: Dự Án Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

read more

Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2

Posted by on Mar 18, 2016 in Công nghiệp, Dự án, Nổi bật | 0 comments

Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2

Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2 Thời gian: 2/2013-5/2014 Giá trị hợp đồng: 0.75 tỷ đồng Địa chỉ: khu du lịch Tuần Châu 2, Hạ Long, Quảng Ninh

read more

Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm

Posted by on Mar 18, 2016 in Công nghiệp, Dự án, Nổi bật | 0 comments

Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm

Cung cấp gạch không nung Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm Thời gian: 4/2014-1/2016 Giá trị hợp đồng: 10.2 tỷ đồng Địa chỉ: Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, Thanh Xuân, Hà Nội

read more