Tin tức

Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội

Posted by on Mar 18, 2016 in Industry, Projects, Highlights | 0 comments

Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội

Cung cấp gạch không nung Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội Thời gian: 6/2013-06/2016 Giá trị hợp đồng: 13.8 tỷ đồng Địa chỉ: Dự Án Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

read more

Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2

Posted by on Mar 18, 2016 in Industry, Projects, Highlights | 0 comments

Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2

Dự án Công trình khu du lịch Tuần Châu 2 Thời gian: 2/2013-5/2014 Giá trị hợp đồng: 0.75 tỷ đồng Địa chỉ: khu du lịch Tuần Châu 2, Hạ Long, Quảng Ninh

read more

Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm

Posted by on Mar 18, 2016 in Industry, Projects, Highlights | 0 comments

Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm

Cung cấp gạch không nung Công trình Khu Đô thị Bắc Linh Đàm Thời gian: 4/2014-1/2016 Giá trị hợp đồng: 10.2 tỷ đồng Địa chỉ: Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, Thanh Xuân, Hà Nội

read more