Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội

Cung cấp gạch không nung Công trình Dự Án Ngoại Giao Đoàn Hà Nội
Thời gian: 6/2013-06/2016
Giá trị hợp đồng: 13.8 tỷ đồng
Địa chỉ: Dự Án Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

v5119

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *