Công trình nhà máy Seung Woo vina

Công trình nhà máy Seung Woo vina

KCN Yên Bình, Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển TM và Xây dựng Intercon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *