Công trình Khu Chung Cư Mỹ Đình

Thời gian:1/2014-6/2014

Giá trị hợp đồng: 1.5 tỷ đồng

Địa chỉ: Khu Chung Cư Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

v5120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *